Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 32 lata
b) 45 lat
c) 21 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) kij i cep
b) sztylet i truciznę
c) kosę i pistolet
d) nóż i obuch
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) trudnościami adaptacyjne
b) rozbudowanie didaskaliów
c) łatwość w odbiorze tekstu
d) trudności z interpretacją utworu
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) potępienia
b) poetyckim
c) prostoty
d) balwochwałczym
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Rzymie
b) Paryżu
c) Warszawie
d) Petersburgu
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) głód
b) zła aura
c) zemsta arystokracji
d) alkohol
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Orcia
b) Wolności
c) Miłości
d) Poezji
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) raniony przez Pankracego
b) na grużlicę
c) z głodu
d) trafiony kulą
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) miesiąc
b) dwa miesiące
c) trzy dni
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Maria Czartoryska
b) Joanna Bobrowa
c) Eliza Branicka
d) Delfina Potocka
Rozwiązanie


Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) szubienicy
b) płonącego stosu
c) studni
d) wiekowego dębu
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Słowacki
b) Norwid
c) Chopin
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) czternaście lat
b) dziesięć lat
c) sześć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) kompozycja zamknięta
b) enigmatyczne zakończenie
c) łączenie stylów
d) połączenie realizmu i fantastyki
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Bianchettiego
b) Pankracego
c) Leonarda
d) Ojca chrzestnego
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie kościołów
b) tworzenie karczm
c) tworzenie szkół
d) tworzenie szpitali
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) miecz i bunt
b) zbrodnia i kara
c) żelazo i krew
d) oręż i walka
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
b) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
c) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
d) występuje apostrofa do Poezji
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 8 lat
b) 25 lat
c) 10 lat
d) 3 lata
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Żona
b) Anioł Stróż
c) Mefisto
d) Dziewica
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Sługa Henryka to:
a) Leonard
b) Janek
c) Michał
d) Jakub
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Dziewica
b) Mefisto
c) Orzeł
d) Natura
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) portugalskiego konkwistadora
b) francuskiego rzeźnika
c) hiszpańskiego mordercę
d) angielskiego łowcę głów
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) wzburzonego oceanu
b) starego drzewa
c) lawiny śnieżnej
d) młodej winorośli
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1855 roku
b) 1863 roku
c) 1856 roku
d) 1844 roku
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) ateizm
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) sprzeniewierzenie się obyczajom
d) podeptanie tradycji
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) spowiednika
b) przyjaciela Hrabiny
c) przyjaciela męża Hrabiny
d) Ojca Chrzestnego
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Gastołd”
b) „Irydion”
c) „Przedświt”
d) „Agaj – Han”
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Beniamin
b) Bonifacy
c) Bartłomiej
d) Błażej
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 28 lat
b) 22 lata
c) 21 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przywódca klubu lokajów
b) przodownik Chóru Chłopów
c) przodownik Chóru Rzeźników
d) wódz żołnierzy najemnych
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) niewolnika
b) szatanka
c) aniołka
d) starca
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność czasu
b) zachował jedność miejsca
c) zachował jedność akcji
d) złamał zasadę trzech jedności
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Garderobiany
b) Kucharz
c) Odźwierny
d) Kamerdyner
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) na srebrzystym wzgórzu
b) w górskim wąwozie
c) w dolinie
d) nad wielkim jeziorem
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) księdzem
b) oficerem
c) poetą
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na własnych doświadczeniach
b) na doświadczeniach przyjaciela
c) na literackich wzorcach
d) na biografii Mickiewicza
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) arystokraci
b) rewolucjoniści
c) Przechrzci
d) chłopi
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) godności i tytułów szlacheckich
b) wiary i czci
c) kobiet i dzieci
d) honoru
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) dumę narodową
b) wniesienie się ponad podziały`
c) rycerską sławę
d) siłę szlachty
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) powstania listopadowego
b) przewrotu Napoleona
c) Wiosny Ludów
d) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Orcia
b) Poezji
c) Szatana
d) Boga
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) czterech części
b) sześciu części
c) trzech części
d) pięciu części
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Paryżu
b) Wiedniu
c) Wenecji
d) Rzymie
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Zakopanem
b) Opinogórze
c) Warszawie
d) Nowogródku
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) rzeźnicy
b) żołnierze
c) lokaje
d) chłopi
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) biały
b) zielony
c) niebieski
d) czerwony
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) katedrze
b) klasztorze
c) kościele św. Anny
d) wiejskim kościółku
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) powieść
b) moralitet
c) balladę
d) epos
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Wołyniu
b) na Podlasiu
c) na Podolu
d) na Litwie
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) dwoje dzieci
b) sześcioro dzieci
c) jedno dziecko
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) dominację nad rewolucjonistami
b) zniszczenie chrześcijaństwa
c) wejście na salony
d) zdobycie władzy
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) Mefistofelesa, orła, Natury
b) dziewicy, orła, Wolności
c) dziewicy, lwa, Natury
d) dziewicy, orła, Natury
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) dziećmi Braterstwa
b) bojownikami słusznej sprawy
c) męczennikami Wolności
d) piewcami Równości
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 20 lat
b) 18 lat
c) 22 lata
d) 16 lat
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Księżniczka
b) Niewiasta
c) Dziewica
d) Nimfa
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę o wolność i równość
b) walkę z wiatrakami
c) walkę narodowowyzwoleńczą
d) rewolucję społeczną
Rozwiązanie

Tagi: