Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Irydion”
b) „Gastołd”
c) „Przedświt”
d) „Agaj – Han”
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1855 roku
b) 1863 roku
c) 1844 roku
d) 1856 roku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) młodej winorośli
b) starego drzewa
c) wzburzonego oceanu
d) lawiny śnieżnej
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność miejsca
b) zachował jedność akcji
c) zachował jedność czasu
d) złamał zasadę trzech jedności
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) biały
b) zielony
c) czerwony
d) niebieski
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Dziewica
b) Niewiasta
c) Księżniczka
d) Nimfa
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wiedniu
b) Wenecji
c) Paryżu
d) Rzymie
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) nóż i obuch
b) sztylet i truciznę
c) kosę i pistolet
d) kij i cep
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) honoru
b) godności i tytułów szlacheckich
c) wiary i czci
d) kobiet i dzieci
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, lwa, Natury
b) dziewicy, orła, Natury
c) Mefistofelesa, orła, Natury
d) dziewicy, orła, Wolności
Rozwiązanie


Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) osiem lat
b) czternaście lat
c) dziesięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 21 lat
b) 22 lata
c) 28 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Pankracego
b) Leonarda
c) Ojca chrzestnego
d) Bianchettiego
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Litwie
b) na Wołyniu
c) na Podlasiu
d) na Podolu
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Nowogródku
b) Zakopanem
c) Opinogórze
d) Warszawie
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) płonącego stosu
b) studni
c) szubienicy
d) wiekowego dębu
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Chłopów
b) przodownik Chóru Rzeźników
c) przywódca klubu lokajów
d) wódz żołnierzy najemnych
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) łączenie stylów
b) kompozycja zamknięta
c) połączenie realizmu i fantastyki
d) enigmatyczne zakończenie
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) rzeźnicy
b) lokaje
c) chłopi
d) żołnierze
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie szpitali
b) tworzenie karczm
c) tworzenie szkół
d) tworzenie kościołów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) trudnościami adaptacyjne
b) rozbudowanie didaskaliów
c) łatwość w odbiorze tekstu
d) trudności z interpretacją utworu
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Orcia
b) Miłości
c) Wolności
d) Poezji
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) piewcami Równości
b) bojownikami słusznej sprawy
c) męczennikami Wolności
d) dziećmi Braterstwa
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) epos
b) powieść
c) balladę
d) moralitet
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bartłomiej
b) Beniamin
c) Bonifacy
d) Błażej
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) nad wielkim jeziorem
b) w dolinie
c) w górskim wąwozie
d) na srebrzystym wzgórzu
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) głód
b) alkohol
c) zła aura
d) zemsta arystokracji
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na doświadczeniach przyjaciela
b) na własnych doświadczeniach
c) na biografii Mickiewicza
d) na literackich wzorcach
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) starca
b) aniołka
c) niewolnika
d) szatanka
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Dziewica
b) Orzeł
c) Natura
d) Mefisto
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) chłopi
b) Przechrzci
c) arystokraci
d) rewolucjoniści
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) klasztorze
b) wiejskim kościółku
c) kościele św. Anny
d) katedrze
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) wniesienie się ponad podziały`
b) rycerską sławę
c) dumę narodową
d) siłę szlachty
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) przewrotu Napoleona
b) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
c) powstania listopadowego
d) Wiosny Ludów
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) sześcioro dzieci
b) dwoje dzieci
c) czworo dzieci
d) jedno dziecko
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) pięciu części
b) trzech części
c) czterech części
d) sześciu części
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) występuje apostrofa do Poezji
b) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
c) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
d) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Szatana
b) Boga
c) Poezji
d) Orcia
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Chopin
b) Mickiewicz
c) Słowacki
d) Norwid
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela Hrabiny
b) przyjaciela męża Hrabiny
c) Ojca Chrzestnego
d) spowiednika
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) rewolucję społeczną
b) walkę z wiatrakami
c) walkę narodowowyzwoleńczą
d) walkę o wolność i równość
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Odźwierny
b) Garderobiany
c) Kamerdyner
d) Kucharz
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Michał
b) Leonard
c) Janek
d) Jakub
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) angielskiego łowcę głów
b) francuskiego rzeźnika
c) hiszpańskiego mordercę
d) portugalskiego konkwistadora
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) zniszczenie chrześcijaństwa
b) zdobycie władzy
c) dominację nad rewolucjonistami
d) wejście na salony
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Delfina Potocka
b) Joanna Bobrowa
c) Maria Czartoryska
d) Eliza Branicka
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) oficerem
b) poetą
c) księdzem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) sprzeniewierzenie się obyczajom
c) ateizm
d) podeptanie tradycji
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) prostoty
b) balwochwałczym
c) poetyckim
d) potępienia
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) miecz i bunt
b) żelazo i krew
c) zbrodnia i kara
d) oręż i walka
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Żona
b) Mefisto
c) Dziewica
d) Anioł Stróż
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Paryżu
b) Petersburgu
c) Rzymie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) na grużlicę
b) trafiony kulą
c) z głodu
d) raniony przez Pankracego
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa tygodnie
b) dwa miesiące
c) trzy dni
d) miesiąc
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 3 lata
b) 25 lat
c) 8 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 18 lat
b) 20 lat
c) 16 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 25 lat
b) 21 lat
c) 32 lata
d) 45 lat
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: