Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) spowiednika
b) przyjaciela męża Hrabiny
c) Ojca Chrzestnego
d) przyjaciela Hrabiny
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Dziewica
b) Mefisto
c) Orzeł
d) Natura
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) hiszpańskiego mordercę
b) francuskiego rzeźnika
c) angielskiego łowcę głów
d) portugalskiego konkwistadora
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) studni
b) wiekowego dębu
c) szubienicy
d) płonącego stosu
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) w dolinie
b) w górskim wąwozie
c) nad wielkim jeziorem
d) na srebrzystym wzgórzu
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) starego drzewa
b) młodej winorośli
c) wzburzonego oceanu
d) lawiny śnieżnej
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Kucharz
b) Garderobiany
c) Kamerdyner
d) Odźwierny
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) rewolucję społeczną
b) walkę z wiatrakami
c) walkę o wolność i równość
d) walkę narodowowyzwoleńczą
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) aniołka
b) szatanka
c) starca
d) niewolnika
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bonifacy
b) Beniamin
c) Bartłomiej
d) Błażej
Rozwiązanie


Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) żelazo i krew
b) zbrodnia i kara
c) miecz i bunt
d) oręż i walka
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wiedniu
b) Paryżu
c) Rzymie
d) Wenecji
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) chłopi
b) żołnierze
c) rzeźnicy
d) lokaje
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Księżniczka
b) Nimfa
c) Dziewica
d) Niewiasta
Rozwiązanie

Krasiński:
a) złamał zasadę trzech jedności
b) zachował jedność czasu
c) zachował jedność akcji
d) zachował jedność miejsca
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Dziewica
b) Żona
c) Mefisto
d) Anioł Stróż
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
b) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
c) występuje apostrofa do Poezji
d) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Maria Czartoryska
b) Joanna Bobrowa
c) Eliza Branicka
d) Delfina Potocka
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) czworo dzieci
b) sześcioro dzieci
c) dwoje dzieci
d) jedno dziecko
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Rzymie
b) Petersburgu
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 32 lata
b) 25 lat
c) 21 lat
d) 45 lat
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa tygodnie
b) trzy dni
c) miesiąc
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) potępienia
b) balwochwałczym
c) poetyckim
d) prostoty
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Mickiewicz
b) Chopin
c) Norwid
d) Słowacki
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przywódca klubu lokajów
b) wódz żołnierzy najemnych
c) przodownik Chóru Chłopów
d) przodownik Chóru Rzeźników
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Podolu
b) na Podlasiu
c) na Litwie
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) rozbudowanie didaskaliów
b) łatwość w odbiorze tekstu
c) trudnościami adaptacyjne
d) trudności z interpretacją utworu
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Szatana
b) Boga
c) Poezji
d) Orcia
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) nóż i obuch
b) kij i cep
c) kosę i pistolet
d) sztylet i truciznę
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Warszawie
b) Opinogórze
c) Nowogródku
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) ateizm
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) sprzeniewierzenie się obyczajom
d) podeptanie tradycji
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) balladę
b) epos
c) powieść
d) moralitet
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie karczm
b) tworzenie kościołów
c) tworzenie szpitali
d) tworzenie szkół
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Wolności
b) dziewicy, orła, Natury
c) Mefistofelesa, orła, Natury
d) dziewicy, lwa, Natury
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Leonard
b) Janek
c) Jakub
d) Michał
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Przedświt”
b) „Gastołd”
c) „Agaj – Han”
d) „Irydion”
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Orcia
b) Poezji
c) Wolności
d) Miłości
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 22 lata
b) 20 lat
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) dumę narodową
b) wniesienie się ponad podziały`
c) rycerską sławę
d) siłę szlachty
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 8 lat
b) 25 lat
c) 3 lata
d) 10 lat
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Ojca chrzestnego
b) Pankracego
c) Bianchettiego
d) Leonarda
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) przewrotu Napoleona
b) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
c) powstania listopadowego
d) Wiosny Ludów
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) osiem lat
b) czternaście lat
c) dziesięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) z głodu
b) raniony przez Pankracego
c) na grużlicę
d) trafiony kulą
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) niebieski
b) zielony
c) czerwony
d) biały
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 28 lat
b) 24 lata
c) 22 lata
d) 21 lat
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) zniszczenie chrześcijaństwa
b) dominację nad rewolucjonistami
c) wejście na salony
d) zdobycie władzy
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) połączenie realizmu i fantastyki
b) enigmatyczne zakończenie
c) kompozycja zamknięta
d) łączenie stylów
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) arystokraci
b) Przechrzci
c) rewolucjoniści
d) chłopi
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) bojownikami słusznej sprawy
b) piewcami Równości
c) męczennikami Wolności
d) dziećmi Braterstwa
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) poetą
b) urzędnikiem
c) oficerem
d) księdzem
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na biografii Mickiewicza
b) na doświadczeniach przyjaciela
c) na własnych doświadczeniach
d) na literackich wzorcach
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) alkohol
b) głód
c) zemsta arystokracji
d) zła aura
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) sześciu części
b) czterech części
c) trzech części
d) pięciu części
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1844 roku
b) 1855 roku
c) 1856 roku
d) 1863 roku
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) wiejskim kościółku
b) klasztorze
c) kościele św. Anny
d) katedrze
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) kobiet i dzieci
b) honoru
c) godności i tytułów szlacheckich
d) wiary i czci
Rozwiązanie

Tagi: