Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) lokaje
b) rzeźnicy
c) żołnierze
d) chłopi
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Chopin
b) Słowacki
c) Norwid
d) Mickiewicz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Odźwierny
b) Kucharz
c) Garderobiany
d) Kamerdyner
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) enigmatyczne zakończenie
b) połączenie realizmu i fantastyki
c) łączenie stylów
d) kompozycja zamknięta
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) dziećmi Braterstwa
b) męczennikami Wolności
c) piewcami Równości
d) bojownikami słusznej sprawy
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) wiekowego dębu
b) szubienicy
c) płonącego stosu
d) studni
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) dominację nad rewolucjonistami
b) wejście na salony
c) zniszczenie chrześcijaństwa
d) zdobycie władzy
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) angielskiego łowcę głów
b) hiszpańskiego mordercę
c) portugalskiego konkwistadora
d) francuskiego rzeźnika
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) księdzem
b) urzędnikiem
c) poetą
d) oficerem
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 22 lata
b) 20 lat
c) 16 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie


Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Nowogródku
b) Opinogórze
c) Warszawie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) kij i cep
b) kosę i pistolet
c) nóż i obuch
d) sztylet i truciznę
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Joanna Bobrowa
b) Eliza Branicka
c) Maria Czartoryska
d) Delfina Potocka
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie karczm
b) tworzenie kościołów
c) tworzenie szpitali
d) tworzenie szkół
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1856 roku
b) 1844 roku
c) 1863 roku
d) 1855 roku
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) Wiosny Ludów
b) powstania listopadowego
c) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
d) przewrotu Napoleona
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Żona
b) Mefisto
c) Anioł Stróż
d) Dziewica
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 8 lat
b) 3 lata
c) 10 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) jedno dziecko
b) sześcioro dzieci
c) czworo dzieci
d) dwoje dzieci
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) trudnościami adaptacyjne
b) łatwość w odbiorze tekstu
c) trudności z interpretacją utworu
d) rozbudowanie didaskaliów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Irydion”
b) „Przedświt”
c) „Gastołd”
d) „Agaj – Han”
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) szatanka
b) niewolnika
c) starca
d) aniołka
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bonifacy
b) Beniamin
c) Bartłomiej
d) Błażej
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) spowiednika
b) przyjaciela męża Hrabiny
c) Ojca Chrzestnego
d) przyjaciela Hrabiny
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) wiary i czci
b) honoru
c) kobiet i dzieci
d) godności i tytułów szlacheckich
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Miłości
b) Wolności
c) Poezji
d) Orcia
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) podeptanie tradycji
b) sprzeniewierzenie się obyczajom
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) ateizm
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
b) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
c) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
d) występuje apostrofa do Poezji
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) prostoty
b) balwochwałczym
c) poetyckim
d) potępienia
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność czasu
b) zachował jedność miejsca
c) zachował jedność akcji
d) złamał zasadę trzech jedności
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Poezji
b) Orcia
c) Szatana
d) Boga
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) trzech części
b) sześciu części
c) czterech części
d) pięciu części
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 45 lat
b) 25 lat
c) 21 lat
d) 32 lata
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) głód
b) zemsta arystokracji
c) alkohol
d) zła aura
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) rewolucjoniści
b) Przechrzci
c) chłopi
d) arystokraci
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) rycerską sławę
b) dumę narodową
c) wniesienie się ponad podziały`
d) siłę szlachty
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) nad wielkim jeziorem
b) w dolinie
c) na srebrzystym wzgórzu
d) w górskim wąwozie
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Michał
b) Jakub
c) Leonard
d) Janek
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Chłopów
b) przywódca klubu lokajów
c) przodownik Chóru Rzeźników
d) wódz żołnierzy najemnych
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Wolności
b) dziewicy, orła, Natury
c) dziewicy, lwa, Natury
d) Mefistofelesa, orła, Natury
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Ojca chrzestnego
b) Bianchettiego
c) Pankracego
d) Leonarda
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) biały
b) niebieski
c) czerwony
d) zielony
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Dziewica
b) Orzeł
c) Mefisto
d) Natura
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 21 lat
b) 24 lata
c) 22 lata
d) 28 lat
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) kościele św. Anny
b) wiejskim kościółku
c) katedrze
d) klasztorze
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) oręż i walka
b) miecz i bunt
c) żelazo i krew
d) zbrodnia i kara
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) na grużlicę
b) z głodu
c) raniony przez Pankracego
d) trafiony kulą
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa tygodnie
b) dwa miesiące
c) miesiąc
d) trzy dni
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) balladę
b) epos
c) moralitet
d) powieść
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Rzymie
b) Warszawie
c) Paryżu
d) Petersburgu
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) sześć lat
b) dziesięć lat
c) czternaście lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na biografii Mickiewicza
b) na doświadczeniach przyjaciela
c) na literackich wzorcach
d) na własnych doświadczeniach
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Księżniczka
b) Niewiasta
c) Nimfa
d) Dziewica
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę o wolność i równość
b) walkę z wiatrakami
c) rewolucję społeczną
d) walkę narodowowyzwoleńczą
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) lawiny śnieżnej
b) młodej winorośli
c) starego drzewa
d) wzburzonego oceanu
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Podlasiu
b) na Litwie
c) na Wołyniu
d) na Podolu
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Paryżu
b) Wenecji
c) Wiedniu
d) Rzymie
Rozwiązanie

Tagi: