Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Rzeźników
b) wódz żołnierzy najemnych
c) przywódca klubu lokajów
d) przodownik Chóru Chłopów
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) siłę szlachty
b) wniesienie się ponad podziały`
c) dumę narodową
d) rycerską sławę
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) klasztorze
b) wiejskim kościółku
c) katedrze
d) kościele św. Anny
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) epos
b) moralitet
c) powieść
d) balladę
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Natury
b) dziewicy, orła, Wolności
c) dziewicy, lwa, Natury
d) Mefistofelesa, orła, Natury
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) potępienia
b) poetyckim
c) balwochwałczym
d) prostoty
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela Hrabiny
b) przyjaciela męża Hrabiny
c) spowiednika
d) Ojca Chrzestnego
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 16 lat
b) 22 lata
c) 20 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) nad wielkim jeziorem
b) w dolinie
c) na srebrzystym wzgórzu
d) w górskim wąwozie
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Norwid
b) Chopin
c) Słowacki
d) Mickiewicz
Rozwiązanie


Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) miecz i bunt
b) zbrodnia i kara
c) oręż i walka
d) żelazo i krew
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Niewiasta
b) Nimfa
c) Księżniczka
d) Dziewica
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Petersburgu
b) Rzymie
c) Warszawie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Poezji
b) Wolności
c) Orcia
d) Miłości
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie karczm
b) tworzenie szpitali
c) tworzenie kościołów
d) tworzenie szkół
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) szatanka
b) aniołka
c) starca
d) niewolnika
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) żołnierze
b) rzeźnicy
c) chłopi
d) lokaje
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) z głodu
b) na grużlicę
c) trafiony kulą
d) raniony przez Pankracego
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Jakub
b) Michał
c) Leonard
d) Janek
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Orcia
b) Poezji
c) Szatana
d) Boga
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Mefisto
b) Żona
c) Anioł Stróż
d) Dziewica
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) powstania listopadowego
b) przewrotu Napoleona
c) Wiosny Ludów
d) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) szubienicy
b) studni
c) wiekowego dębu
d) płonącego stosu
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) niebieski
b) biały
c) zielony
d) czerwony
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność czasu
b) złamał zasadę trzech jedności
c) zachował jedność miejsca
d) zachował jedność akcji
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 22 lata
b) 24 lata
c) 28 lat
d) 21 lat
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) alkohol
b) głód
c) zemsta arystokracji
d) zła aura
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) jedno dziecko
b) sześcioro dzieci
c) czworo dzieci
d) dwoje dzieci
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Podolu
b) na Litwie
c) na Wołyniu
d) na Podlasiu
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) dziesięć lat
b) sześć lat
c) czternaście lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Opinogórze
b) Zakopanem
c) Nowogródku
d) Warszawie
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Mefisto
b) Natura
c) Orzeł
d) Dziewica
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) zniszczenie chrześcijaństwa
b) wejście na salony
c) dominację nad rewolucjonistami
d) zdobycie władzy
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Kamerdyner
b) Garderobiany
c) Odźwierny
d) Kucharz
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
b) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
c) występuje apostrofa do Poezji
d) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 25 lat
b) 8 lat
c) 3 lata
d) 10 lat
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) wzburzonego oceanu
b) młodej winorośli
c) lawiny śnieżnej
d) starego drzewa
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) łatwość w odbiorze tekstu
b) rozbudowanie didaskaliów
c) trudnościami adaptacyjne
d) trudności z interpretacją utworu
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Irydion”
b) „Przedświt”
c) „Agaj – Han”
d) „Gastołd”
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 21 lat
b) 25 lat
c) 45 lat
d) 32 lata
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) poetą
b) księdzem
c) urzędnikiem
d) oficerem
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na doświadczeniach przyjaciela
b) na własnych doświadczeniach
c) na biografii Mickiewicza
d) na literackich wzorcach
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) godności i tytułów szlacheckich
b) kobiet i dzieci
c) wiary i czci
d) honoru
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bonifacy
b) Błażej
c) Bartłomiej
d) Beniamin
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) sprzeniewierzenie się obyczajom
b) ateizm
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) podeptanie tradycji
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) chłopi
b) Przechrzci
c) arystokraci
d) rewolucjoniści
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Ojca chrzestnego
b) Pankracego
c) Leonarda
d) Bianchettiego
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Rzymie
b) Wiedniu
c) Paryżu
d) Wenecji
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) kij i cep
b) kosę i pistolet
c) nóż i obuch
d) sztylet i truciznę
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) rewolucję społeczną
b) walkę narodowowyzwoleńczą
c) walkę z wiatrakami
d) walkę o wolność i równość
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa miesiące
b) dwa tygodnie
c) trzy dni
d) miesiąc
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1856 roku
b) 1844 roku
c) 1863 roku
d) 1855 roku
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Eliza Branicka
b) Joanna Bobrowa
c) Maria Czartoryska
d) Delfina Potocka
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) kompozycja zamknięta
b) połączenie realizmu i fantastyki
c) łączenie stylów
d) enigmatyczne zakończenie
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) portugalskiego konkwistadora
b) hiszpańskiego mordercę
c) angielskiego łowcę głów
d) francuskiego rzeźnika
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) dziećmi Braterstwa
b) bojownikami słusznej sprawy
c) piewcami Równości
d) męczennikami Wolności
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) trzech części
b) sześciu części
c) czterech części
d) pięciu części
Rozwiązanie

Tagi: