Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) płonącego stosu
b) szubienicy
c) wiekowego dębu
d) studni
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Petersburgu
b) Rzymie
c) Warszawie
d) Paryżu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Podolu
b) na Podlasiu
c) na Litwie
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) zemsta arystokracji
b) głód
c) zła aura
d) alkohol
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) czworo dzieci
b) dwoje dzieci
c) jedno dziecko
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) księdzem
b) oficerem
c) urzędnikiem
d) poetą
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Joanna Bobrowa
b) Maria Czartoryska
c) Eliza Branicka
d) Delfina Potocka
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Niewiasta
b) Dziewica
c) Nimfa
d) Księżniczka
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) raniony przez Pankracego
b) na grużlicę
c) trafiony kulą
d) z głodu
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) połączenie realizmu i fantastyki
b) enigmatyczne zakończenie
c) kompozycja zamknięta
d) łączenie stylów
Rozwiązanie


Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 21 lat
b) 24 lata
c) 28 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Dziewica
b) Żona
c) Mefisto
d) Anioł Stróż
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) rewolucjoniści
b) chłopi
c) Przechrzci
d) arystokraci
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bonifacy
b) Błażej
c) Beniamin
d) Bartłomiej
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) godności i tytułów szlacheckich
b) kobiet i dzieci
c) wiary i czci
d) honoru
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 20 lat
b) 16 lat
c) 18 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) moralitet
b) epos
c) powieść
d) balladę
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Warszawie
b) Opinogórze
c) Nowogródku
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) rzeźnicy
b) chłopi
c) żołnierze
d) lokaje
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) wejście na salony
b) zniszczenie chrześcijaństwa
c) dominację nad rewolucjonistami
d) zdobycie władzy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Orzeł w utworze symbolizuje:
a) wniesienie się ponad podziały`
b) dumę narodową
c) siłę szlachty
d) rycerską sławę
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) aniołka
b) szatanka
c) niewolnika
d) starca
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, lwa, Natury
b) dziewicy, orła, Wolności
c) dziewicy, orła, Natury
d) Mefistofelesa, orła, Natury
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Boga
b) Szatana
c) Poezji
d) Orcia
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) męczennikami Wolności
b) dziećmi Braterstwa
c) bojownikami słusznej sprawy
d) piewcami Równości
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) powstania listopadowego
b) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
c) Wiosny Ludów
d) przewrotu Napoleona
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1844 roku
b) 1856 roku
c) 1855 roku
d) 1863 roku
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) młodej winorośli
b) lawiny śnieżnej
c) starego drzewa
d) wzburzonego oceanu
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Garderobiany
b) Kucharz
c) Odźwierny
d) Kamerdyner
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) trudności z interpretacją utworu
b) rozbudowanie didaskaliów
c) łatwość w odbiorze tekstu
d) trudnościami adaptacyjne
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
b) występuje apostrofa do Poezji
c) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
d) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) francuskiego rzeźnika
b) portugalskiego konkwistadora
c) angielskiego łowcę głów
d) hiszpańskiego mordercę
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) w górskim wąwozie
b) na srebrzystym wzgórzu
c) w dolinie
d) nad wielkim jeziorem
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na doświadczeniach przyjaciela
b) na literackich wzorcach
c) na własnych doświadczeniach
d) na biografii Mickiewicza
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Rzymie
b) Paryżu
c) Wenecji
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Orcia
b) Wolności
c) Poezji
d) Miłości
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę o wolność i równość
b) walkę z wiatrakami
c) walkę narodowowyzwoleńczą
d) rewolucję społeczną
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Chłopów
b) przywódca klubu lokajów
c) przodownik Chóru Rzeźników
d) wódz żołnierzy najemnych
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela męża Hrabiny
b) spowiednika
c) Ojca Chrzestnego
d) przyjaciela Hrabiny
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Orzeł
b) Natura
c) Mefisto
d) Dziewica
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 3 lata
b) 25 lat
c) 10 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) katedrze
b) kościele św. Anny
c) wiejskim kościółku
d) klasztorze
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) miecz i bunt
b) zbrodnia i kara
c) żelazo i krew
d) oręż i walka
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Michał
b) Jakub
c) Leonard
d) Janek
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) sześciu części
b) trzech części
c) pięciu części
d) czterech części
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 32 lata
b) 45 lat
c) 25 lat
d) 21 lat
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Ojca chrzestnego
b) Pankracego
c) Leonarda
d) Bianchettiego
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) sprzeniewierzenie się obyczajom
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) podeptanie tradycji
d) ateizm
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) trzy dni
b) miesiąc
c) dwa miesiące
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie szkół
b) tworzenie karczm
c) tworzenie szpitali
d) tworzenie kościołów
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Chopin
b) Słowacki
c) Norwid
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność akcji
b) zachował jedność czasu
c) zachował jedność miejsca
d) złamał zasadę trzech jedności
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) dziesięć lat
b) sześć lat
c) osiem lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) potępienia
b) balwochwałczym
c) prostoty
d) poetyckim
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Agaj – Han”
b) „Gastołd”
c) „Irydion”
d) „Przedświt”
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) biały
b) zielony
c) niebieski
d) czerwony
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) sztylet i truciznę
b) kosę i pistolet
c) kij i cep
d) nóż i obuch
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: