Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Niewiasta
b) Nimfa
c) Dziewica
d) Księżniczka
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) czternaście lat
b) dziesięć lat
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) poetą
b) oficerem
c) urzędnikiem
d) księdzem
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na literackich wzorcach
b) na biografii Mickiewicza
c) na doświadczeniach przyjaciela
d) na własnych doświadczeniach
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Wołyniu
b) na Podlasiu
c) na Litwie
d) na Podolu
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) francuskiego rzeźnika
b) portugalskiego konkwistadora
c) hiszpańskiego mordercę
d) angielskiego łowcę głów
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) szubienicy
b) płonącego stosu
c) studni
d) wiekowego dębu
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) Przechrzci
b) chłopi
c) arystokraci
d) rewolucjoniści
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) jedno dziecko
b) sześcioro dzieci
c) czworo dzieci
d) dwoje dzieci
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Ojca chrzestnego
b) Pankracego
c) Leonarda
d) Bianchettiego
Rozwiązanie


„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Chopin
b) Mickiewicz
c) Słowacki
d) Norwid
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, lwa, Natury
b) dziewicy, orła, Wolności
c) Mefistofelesa, orła, Natury
d) dziewicy, orła, Natury
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Delfina Potocka
b) Joanna Bobrowa
c) Maria Czartoryska
d) Eliza Branicka
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) zbrodnia i kara
b) oręż i walka
c) żelazo i krew
d) miecz i bunt
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Rzeźników
b) przodownik Chóru Chłopów
c) wódz żołnierzy najemnych
d) przywódca klubu lokajów
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie karczm
b) tworzenie szpitali
c) tworzenie szkół
d) tworzenie kościołów
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 10 lat
b) 25 lat
c) 3 lata
d) 8 lat
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) wejście na salony
b) dominację nad rewolucjonistami
c) zdobycie władzy
d) zniszczenie chrześcijaństwa
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) rzeźnicy
b) chłopi
c) lokaje
d) żołnierze
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę narodowowyzwoleńczą
b) walkę z wiatrakami
c) walkę o wolność i równość
d) rewolucję społeczną
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Orzeł w utworze symbolizuje:
a) wniesienie się ponad podziały`
b) dumę narodową
c) rycerską sławę
d) siłę szlachty
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) nad wielkim jeziorem
b) w górskim wąwozie
c) na srebrzystym wzgórzu
d) w dolinie
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Szatana
b) Orcia
c) Poezji
d) Boga
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Paryżu
b) Rzymie
c) Petersburgu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) nóż i obuch
b) kosę i pistolet
c) kij i cep
d) sztylet i truciznę
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) podeptanie tradycji
b) ateizm
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) sprzeniewierzenie się obyczajom
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) katedrze
b) wiejskim kościółku
c) kościele św. Anny
d) klasztorze
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) bojownikami słusznej sprawy
b) piewcami Równości
c) dziećmi Braterstwa
d) męczennikami Wolności
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) kompozycja zamknięta
b) łączenie stylów
c) enigmatyczne zakończenie
d) połączenie realizmu i fantastyki
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Warszawie
b) Opinogórze
c) Nowogródku
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Wolności
b) Poezji
c) Miłości
d) Orcia
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) wiary i czci
b) honoru
c) kobiet i dzieci
d) godności i tytułów szlacheckich
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) zielony
b) niebieski
c) czerwony
d) biały
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Irydion”
b) „Gastołd”
c) „Agaj – Han”
d) „Przedświt”
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1863 roku
b) 1844 roku
c) 1856 roku
d) 1855 roku
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) pięciu części
b) trzech części
c) czterech części
d) sześciu części
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) alkohol
b) zła aura
c) głód
d) zemsta arystokracji
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) miesiąc
b) dwa miesiące
c) trzy dni
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) Ojca Chrzestnego
b) spowiednika
c) przyjaciela Hrabiny
d) przyjaciela męża Hrabiny
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) powieść
b) balladę
c) moralitet
d) epos
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) rozbudowanie didaskaliów
b) trudności z interpretacją utworu
c) łatwość w odbiorze tekstu
d) trudnościami adaptacyjne
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) przewrotu Napoleona
b) Wiosny Ludów
c) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 24 lata
b) 21 lat
c) 28 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Michał
b) Leonard
c) Janek
d) Jakub
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bonifacy
b) Bartłomiej
c) Błażej
d) Beniamin
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) starego drzewa
b) młodej winorośli
c) wzburzonego oceanu
d) lawiny śnieżnej
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Rzymie
b) Wiedniu
c) Paryżu
d) Wenecji
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) niewolnika
b) starca
c) szatanka
d) aniołka
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Mefisto
b) Żona
c) Dziewica
d) Anioł Stróż
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność czasu
b) złamał zasadę trzech jedności
c) zachował jedność akcji
d) zachował jedność miejsca
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 25 lat
b) 32 lata
c) 45 lat
d) 21 lat
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
b) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
c) występuje apostrofa do Poezji
d) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Dziewica
b) Natura
c) Orzeł
d) Mefisto
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) raniony przez Pankracego
b) trafiony kulą
c) na grużlicę
d) z głodu
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 18 lat
b) 16 lat
c) 20 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Odźwierny
b) Kamerdyner
c) Garderobiany
d) Kucharz
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) poetyckim
b) balwochwałczym
c) prostoty
d) potępienia
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: