Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela Hrabiny
b) spowiednika
c) przyjaciela męża Hrabiny
d) Ojca Chrzestnego
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) Wiosny Ludów
b) powstania listopadowego
c) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
d) przewrotu Napoleona
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie karczm
b) tworzenie szpitali
c) tworzenie kościołów
d) tworzenie szkół
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) podeptanie tradycji
b) ateizm
c) sprzeniewierzenie się obyczajom
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) rozbudowanie didaskaliów
b) trudności z interpretacją utworu
c) łatwość w odbiorze tekstu
d) trudnościami adaptacyjne
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Zakopanem
b) Warszawie
c) Opinogórze
d) Nowogródku
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Błażej
b) Bartłomiej
c) Beniamin
d) Bonifacy
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Michał
b) Leonard
c) Janek
d) Jakub
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Wolności
b) dziewicy, lwa, Natury
c) Mefistofelesa, orła, Natury
d) dziewicy, orła, Natury
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) rewolucję społeczną
b) walkę z wiatrakami
c) walkę narodowowyzwoleńczą
d) walkę o wolność i równość
Rozwiązanie


Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) zbrodnia i kara
b) oręż i walka
c) żelazo i krew
d) miecz i bunt
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) w górskim wąwozie
b) na srebrzystym wzgórzu
c) w dolinie
d) nad wielkim jeziorem
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) rewolucjoniści
b) chłopi
c) Przechrzci
d) arystokraci
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Agaj – Han”
b) „Przedświt”
c) „Gastołd”
d) „Irydion”
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Maria Czartoryska
b) Joanna Bobrowa
c) Delfina Potocka
d) Eliza Branicka
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Dziewica
b) Anioł Stróż
c) Mefisto
d) Żona
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Poezji
b) Miłości
c) Wolności
d) Orcia
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Rzymie
b) Paryżu
c) Petersburgu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) szatanka
b) starca
c) aniołka
d) niewolnika
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) męczennikami Wolności
b) piewcami Równości
c) dziećmi Braterstwa
d) bojownikami słusznej sprawy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Natura
b) Mefisto
c) Dziewica
d) Orzeł
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 45 lat
b) 32 lata
c) 25 lat
d) 21 lat
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 24 lata
b) 22 lata
c) 28 lat
d) 21 lat
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Orcia
b) Szatana
c) Poezji
d) Boga
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) jedno dziecko
b) czworo dzieci
c) sześcioro dzieci
d) dwoje dzieci
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) zdobycie władzy
b) zniszczenie chrześcijaństwa
c) wejście na salony
d) dominację nad rewolucjonistami
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) poetą
b) urzędnikiem
c) księdzem
d) oficerem
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na doświadczeniach przyjaciela
b) na literackich wzorcach
c) na własnych doświadczeniach
d) na biografii Mickiewicza
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) potępienia
b) poetyckim
c) prostoty
d) balwochwałczym
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) młodej winorośli
b) lawiny śnieżnej
c) starego drzewa
d) wzburzonego oceanu
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność miejsca
b) zachował jedność akcji
c) zachował jedność czasu
d) złamał zasadę trzech jedności
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wiedniu
b) Paryżu
c) Wenecji
d) Rzymie
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) wiejskim kościółku
b) katedrze
c) kościele św. Anny
d) klasztorze
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1863 roku
b) 1856 roku
c) 1855 roku
d) 1844 roku
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) balladę
b) moralitet
c) epos
d) powieść
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) niebieski
b) biały
c) czerwony
d) zielony
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Mickiewicz
b) Norwid
c) Chopin
d) Słowacki
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 20 lat
b) 22 lata
c) 16 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) rycerską sławę
b) siłę szlachty
c) dumę narodową
d) wniesienie się ponad podziały`
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Dziewica
b) Nimfa
c) Niewiasta
d) Księżniczka
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Bianchettiego
b) Pankracego
c) Leonarda
d) Ojca chrzestnego
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) głód
b) zła aura
c) alkohol
d) zemsta arystokracji
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) lokaje
b) chłopi
c) żołnierze
d) rzeźnicy
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Kucharz
b) Garderobiany
c) Odźwierny
d) Kamerdyner
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) studni
b) płonącego stosu
c) szubienicy
d) wiekowego dębu
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) francuskiego rzeźnika
b) portugalskiego konkwistadora
c) angielskiego łowcę głów
d) hiszpańskiego mordercę
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) wódz żołnierzy najemnych
b) przywódca klubu lokajów
c) przodownik Chóru Chłopów
d) przodownik Chóru Rzeźników
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) enigmatyczne zakończenie
b) kompozycja zamknięta
c) połączenie realizmu i fantastyki
d) łączenie stylów
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) kosę i pistolet
b) kij i cep
c) nóż i obuch
d) sztylet i truciznę
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
b) występuje apostrofa do Poezji
c) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
d) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) czterech części
b) sześciu części
c) pięciu części
d) trzech części
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 25 lat
b) 3 lata
c) 8 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) miesiąc
b) trzy dni
c) dwa miesiące
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) kobiet i dzieci
b) honoru
c) godności i tytułów szlacheckich
d) wiary i czci
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Wołyniu
b) na Podlasiu
c) na Podolu
d) na Litwie
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) osiem lat
b) dziesięć lat
c) sześć lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) trafiony kulą
b) na grużlicę
c) raniony przez Pankracego
d) z głodu
Rozwiązanie

Tagi: