Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) kobiet i dzieci
b) wiary i czci
c) godności i tytułów szlacheckich
d) honoru
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) sztylet i truciznę
b) kosę i pistolet
c) nóż i obuch
d) kij i cep
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Malarz nakreślił Orcia jako:
a) aniołka
b) niewolnika
c) starca
d) szatanka
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Rzymie
b) Paryżu
c) Warszawie
d) Petersburgu
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Ojca chrzestnego
b) Pankracego
c) Leonarda
d) Bianchettiego
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 28 lat
b) 24 lata
c) 22 lata
d) 21 lat
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Delfina Potocka
b) Joanna Bobrowa
c) Maria Czartoryska
d) Eliza Branicka
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela męża Hrabiny
b) przyjaciela Hrabiny
c) Ojca Chrzestnego
d) spowiednika
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) kompozycja zamknięta
b) enigmatyczne zakończenie
c) łączenie stylów
d) połączenie realizmu i fantastyki
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) bojownikami słusznej sprawy
b) piewcami Równości
c) męczennikami Wolności
d) dziećmi Braterstwa
Rozwiązanie


Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Paryżu
b) Wiedniu
c) Wenecji
d) Rzymie
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) chłopi
b) rewolucjoniści
c) Przechrzci
d) arystokraci
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) chłopi
b) żołnierze
c) rzeźnicy
d) lokaje
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Janek
b) Jakub
c) Michał
d) Leonard
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 20 lat
b) 22 lata
c) 16 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) poetą
b) urzędnikiem
c) oficerem
d) księdzem
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) zemsta arystokracji
b) alkohol
c) zła aura
d) głód
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) w górskim wąwozie
b) w dolinie
c) na srebrzystym wzgórzu
d) nad wielkim jeziorem
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) rycerską sławę
b) dumę narodową
c) wniesienie się ponad podziały`
d) siłę szlachty
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Podlasiu
b) na Wołyniu
c) na Litwie
d) na Podolu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Wolności
b) dziewicy, lwa, Natury
c) Mefistofelesa, orła, Natury
d) dziewicy, orła, Natury
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie karczm
b) tworzenie szkół
c) tworzenie szpitali
d) tworzenie kościołów
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Odźwierny
b) Kucharz
c) Garderobiany
d) Kamerdyner
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na własnych doświadczeniach
b) na doświadczeniach przyjaciela
c) na biografii Mickiewicza
d) na literackich wzorcach
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) sprzeniewierzenie się obyczajom
b) ateizm
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) podeptanie tradycji
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) raniony przez Pankracego
b) na grużlicę
c) z głodu
d) trafiony kulą
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1844 roku
b) 1856 roku
c) 1855 roku
d) 1863 roku
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) poetyckim
b) balwochwałczym
c) prostoty
d) potępienia
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bonifacy
b) Błażej
c) Bartłomiej
d) Beniamin
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Opinogórze
b) Warszawie
c) Nowogródku
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) łatwość w odbiorze tekstu
b) rozbudowanie didaskaliów
c) trudnościami adaptacyjne
d) trudności z interpretacją utworu
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) epos
b) balladę
c) moralitet
d) powieść
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) szubienicy
b) płonącego stosu
c) wiekowego dębu
d) studni
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) zbrodnia i kara
b) żelazo i krew
c) miecz i bunt
d) oręż i walka
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przywódca klubu lokajów
b) wódz żołnierzy najemnych
c) przodownik Chóru Chłopów
d) przodownik Chóru Rzeźników
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) pięciu części
b) sześciu części
c) trzech części
d) czterech części
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Słowacki
b) Mickiewicz
c) Chopin
d) Norwid
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) wiejskim kościółku
b) klasztorze
c) katedrze
d) kościele św. Anny
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Gastołd”
b) „Przedświt”
c) „Irydion”
d) „Agaj – Han”
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę narodowowyzwoleńczą
b) walkę o wolność i równość
c) rewolucję społeczną
d) walkę z wiatrakami
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) miesiąc
b) trzy dni
c) dwa miesiące
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Boga
b) Orcia
c) Szatana
d) Poezji
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) zniszczenie chrześcijaństwa
b) dominację nad rewolucjonistami
c) zdobycie władzy
d) wejście na salony
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) portugalskiego konkwistadora
b) hiszpańskiego mordercę
c) francuskiego rzeźnika
d) angielskiego łowcę głów
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Nimfa
b) Dziewica
c) Księżniczka
d) Niewiasta
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) starego drzewa
b) młodej winorośli
c) lawiny śnieżnej
d) wzburzonego oceanu
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Natura
b) Orzeł
c) Mefisto
d) Dziewica
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Anioł Stróż
b) Żona
c) Mefisto
d) Dziewica
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) występuje apostrofa do Poezji
b) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
c) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
d) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) dziesięć lat
b) czternaście lat
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 32 lata
b) 21 lat
c) 25 lat
d) 45 lat
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) biały
b) niebieski
c) czerwony
d) zielony
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
b) powstania listopadowego
c) przewrotu Napoleona
d) Wiosny Ludów
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) sześcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) jedno dziecko
d) dwoje dzieci
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 3 lata
b) 8 lat
c) 10 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność miejsca
b) zachował jedność czasu
c) złamał zasadę trzech jedności
d) zachował jedność akcji
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Poezji
b) Orcia
c) Miłości
d) Wolności
Rozwiązanie

Tagi: