Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) czterech części
b) trzech części
c) sześciu części
d) pięciu części
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) wiary i czci
b) godności i tytułów szlacheckich
c) kobiet i dzieci
d) honoru
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Nimfa
b) Dziewica
c) Niewiasta
d) Księżniczka
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1856 roku
b) 1863 roku
c) 1855 roku
d) 1844 roku
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) hiszpańskiego mordercę
b) portugalskiego konkwistadora
c) angielskiego łowcę głów
d) francuskiego rzeźnika
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) zła aura
b) zemsta arystokracji
c) alkohol
d) głód
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
b) przewrotu Napoleona
c) Wiosny Ludów
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) rzeźnicy
b) chłopi
c) lokaje
d) żołnierze
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) czternaście lat
b) osiem lat
c) sześć lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) szubienicy
b) studni
c) wiekowego dębu
d) płonącego stosu
Rozwiązanie


W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Dziewica
b) Anioł Stróż
c) Żona
d) Mefisto
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność miejsca
b) zachował jedność czasu
c) złamał zasadę trzech jedności
d) zachował jedność akcji
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Natury
b) dziewicy, lwa, Natury
c) Mefistofelesa, orła, Natury
d) dziewicy, orła, Wolności
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 45 lat
b) 25 lat
c) 32 lata
d) 21 lat
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) prostoty
b) poetyckim
c) potępienia
d) balwochwałczym
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) trafiony kulą
b) z głodu
c) raniony przez Pankracego
d) na grużlicę
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
b) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
c) występuje apostrofa do Poezji
d) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) biały
b) niebieski
c) zielony
d) czerwony
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Rzeźników
b) przodownik Chóru Chłopów
c) wódz żołnierzy najemnych
d) przywódca klubu lokajów
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) rewolucję społeczną
b) walkę z wiatrakami
c) walkę narodowowyzwoleńczą
d) walkę o wolność i równość
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 28 lat
b) 21 lat
c) 22 lata
d) 24 lata
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) sześcioro dzieci
b) jedno dziecko
c) czworo dzieci
d) dwoje dzieci
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) starca
b) aniołka
c) niewolnika
d) szatanka
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) w górskim wąwozie
b) w dolinie
c) na srebrzystym wzgórzu
d) nad wielkim jeziorem
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wenecji
b) Wiedniu
c) Rzymie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Podolu
b) na Wołyniu
c) na Podlasiu
d) na Litwie
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa miesiące
b) dwa tygodnie
c) miesiąc
d) trzy dni
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) ateizm
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) sprzeniewierzenie się obyczajom
d) podeptanie tradycji
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Słowacki
b) Chopin
c) Norwid
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Mefisto
b) Orzeł
c) Natura
d) Dziewica
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Warszawie
b) Petersburgu
c) Rzymie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Eliza Branicka
b) Joanna Bobrowa
c) Delfina Potocka
d) Maria Czartoryska
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Poezji
b) Orcia
c) Boga
d) Szatana
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie szkół
b) tworzenie szpitali
c) tworzenie kościołów
d) tworzenie karczm
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Poezji
b) Miłości
c) Orcia
d) Wolności
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) moralitet
b) balladę
c) powieść
d) epos
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) łatwość w odbiorze tekstu
b) rozbudowanie didaskaliów
c) trudności z interpretacją utworu
d) trudnościami adaptacyjne
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Leonard
b) Janek
c) Michał
d) Jakub
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Pankracego
b) Bianchettiego
c) Ojca chrzestnego
d) Leonarda
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Nowogródku
b) Opinogórze
c) Zakopanem
d) Warszawie
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) oficerem
b) poetą
c) księdzem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) wniesienie się ponad podziały`
b) dumę narodową
c) rycerską sławę
d) siłę szlachty
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) chłopi
b) rewolucjoniści
c) Przechrzci
d) arystokraci
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) połączenie realizmu i fantastyki
b) kompozycja zamknięta
c) łączenie stylów
d) enigmatyczne zakończenie
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) męczennikami Wolności
b) dziećmi Braterstwa
c) piewcami Równości
d) bojownikami słusznej sprawy
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 16 lat
b) 22 lata
c) 18 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 3 lata
b) 10 lat
c) 8 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Kamerdyner
b) Kucharz
c) Odźwierny
d) Garderobiany
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Agaj – Han”
b) „Gastołd”
c) „Przedświt”
d) „Irydion”
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na biografii Mickiewicza
b) na literackich wzorcach
c) na doświadczeniach przyjaciela
d) na własnych doświadczeniach
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) sztylet i truciznę
b) kosę i pistolet
c) kij i cep
d) nóż i obuch
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) starego drzewa
b) lawiny śnieżnej
c) młodej winorośli
d) wzburzonego oceanu
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) oręż i walka
b) zbrodnia i kara
c) żelazo i krew
d) miecz i bunt
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) spowiednika
b) przyjaciela męża Hrabiny
c) Ojca Chrzestnego
d) przyjaciela Hrabiny
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) dominację nad rewolucjonistami
b) zdobycie władzy
c) wejście na salony
d) zniszczenie chrześcijaństwa
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bonifacy
b) Beniamin
c) Błażej
d) Bartłomiej
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) wiejskim kościółku
b) klasztorze
c) kościele św. Anny
d) katedrze
Rozwiązanie

Tagi: