Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Orcio zmarł:
a) raniony przez Pankracego
b) na grużlicę
c) trafiony kulą
d) z głodu
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność czasu
b) złamał zasadę trzech jedności
c) zachował jedność miejsca
d) zachował jedność akcji
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Chopin
b) Mickiewicz
c) Norwid
d) Słowacki
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Kucharz
b) Kamerdyner
c) Garderobiany
d) Odźwierny
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) klasztorze
b) katedrze
c) kościele św. Anny
d) wiejskim kościółku
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie kościołów
b) tworzenie karczm
c) tworzenie szkół
d) tworzenie szpitali
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Boga
b) Poezji
c) Szatana
d) Orcia
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Dziewica
b) Niewiasta
c) Księżniczka
d) Nimfa
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) siłę szlachty
b) wniesienie się ponad podziały`
c) rycerską sławę
d) dumę narodową
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bartłomiej
b) Błażej
c) Bonifacy
d) Beniamin
Rozwiązanie


Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) hiszpańskiego mordercę
b) portugalskiego konkwistadora
c) francuskiego rzeźnika
d) angielskiego łowcę głów
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Leonard
b) Michał
c) Janek
d) Jakub
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) czternaście lat
b) sześć lat
c) osiem lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Przedświt”
b) „Irydion”
c) „Gastołd”
d) „Agaj – Han”
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Rzeźników
b) przodownik Chóru Chłopów
c) wódz żołnierzy najemnych
d) przywódca klubu lokajów
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) występuje apostrofa do Poezji
b) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
c) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
d) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) zbrodnia i kara
b) miecz i bunt
c) żelazo i krew
d) oręż i walka
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) w dolinie
b) nad wielkim jeziorem
c) w górskim wąwozie
d) na srebrzystym wzgórzu
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) urzędnikiem
b) poetą
c) oficerem
d) księdzem
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Eliza Branicka
b) Maria Czartoryska
c) Joanna Bobrowa
d) Delfina Potocka
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) rzeźnicy
b) żołnierze
c) lokaje
d) chłopi
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) wejście na salony
b) dominację nad rewolucjonistami
c) zniszczenie chrześcijaństwa
d) zdobycie władzy
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa tygodnie
b) miesiąc
c) trzy dni
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1855 roku
b) 1844 roku
c) 1856 roku
d) 1863 roku
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) trzech części
b) czterech części
c) sześciu części
d) pięciu części
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Bianchettiego
b) Leonarda
c) Ojca chrzestnego
d) Pankracego
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 10 lat
b) 8 lat
c) 3 lata
d) 25 lat
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 22 lata
b) 24 lata
c) 21 lat
d) 28 lat
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 22 lata
b) 18 lat
c) 16 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) trudnościami adaptacyjne
b) rozbudowanie didaskaliów
c) trudności z interpretacją utworu
d) łatwość w odbiorze tekstu
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) bojownikami słusznej sprawy
b) piewcami Równości
c) męczennikami Wolności
d) dziećmi Braterstwa
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) alkohol
b) zemsta arystokracji
c) głód
d) zła aura
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) honoru
b) wiary i czci
c) godności i tytułów szlacheckich
d) kobiet i dzieci
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) chłopi
b) Przechrzci
c) arystokraci
d) rewolucjoniści
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) kosę i pistolet
b) nóż i obuch
c) kij i cep
d) sztylet i truciznę
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wiedniu
b) Rzymie
c) Wenecji
d) Paryżu
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Wolności
b) Mefistofelesa, orła, Natury
c) dziewicy, orła, Natury
d) dziewicy, lwa, Natury
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) czerwony
b) zielony
c) niebieski
d) biały
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Zakopanem
b) Opinogórze
c) Nowogródku
d) Warszawie
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Wołyniu
b) na Podolu
c) na Podlasiu
d) na Litwie
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Rzymie
b) Paryżu
c) Warszawie
d) Petersburgu
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na literackich wzorcach
b) na biografii Mickiewicza
c) na własnych doświadczeniach
d) na doświadczeniach przyjaciela
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) połączenie realizmu i fantastyki
b) kompozycja zamknięta
c) enigmatyczne zakończenie
d) łączenie stylów
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) Wiosny Ludów
b) przewrotu Napoleona
c) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) powieść
b) balladę
c) moralitet
d) epos
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Anioł Stróż
b) Mefisto
c) Żona
d) Dziewica
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) podeptanie tradycji
b) ateizm
c) sprzeniewierzenie się obyczajom
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Dziewica
b) Orzeł
c) Mefisto
d) Natura
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) wiekowego dębu
b) płonącego stosu
c) szubienicy
d) studni
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) jedno dziecko
b) sześcioro dzieci
c) dwoje dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 25 lat
b) 21 lat
c) 32 lata
d) 45 lat
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Miłości
b) Orcia
c) Wolności
d) Poezji
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) szatanka
b) starca
c) aniołka
d) niewolnika
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) młodej winorośli
b) wzburzonego oceanu
c) starego drzewa
d) lawiny śnieżnej
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) potępienia
b) prostoty
c) poetyckim
d) balwochwałczym
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) rewolucję społeczną
b) walkę o wolność i równość
c) walkę z wiatrakami
d) walkę narodowowyzwoleńczą
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela Hrabiny
b) przyjaciela męża Hrabiny
c) Ojca Chrzestnego
d) spowiednika
Rozwiązanie

Tagi: