Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) łączenie stylów
b) kompozycja zamknięta
c) połączenie realizmu i fantastyki
d) enigmatyczne zakończenie
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) chłopi
b) rewolucjoniści
c) Przechrzci
d) arystokraci
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Leonard nazywa Zabójców:
a) bojownikami słusznej sprawy
b) dziećmi Braterstwa
c) piewcami Równości
d) męczennikami Wolności
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) prostoty
b) potępienia
c) poetyckim
d) balwochwałczym
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) młodej winorośli
b) starego drzewa
c) lawiny śnieżnej
d) wzburzonego oceanu
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) rozbudowanie didaskaliów
b) trudności z interpretacją utworu
c) łatwość w odbiorze tekstu
d) trudnościami adaptacyjne
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 3 lata
b) 25 lat
c) 10 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Niewiasta
b) Księżniczka
c) Dziewica
d) Nimfa
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) sześcioro dzieci
b) dwoje dzieci
c) czworo dzieci
d) jedno dziecko
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) wiekowego dębu
b) szubienicy
c) studni
d) płonącego stosu
Rozwiązanie


Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) wiejskim kościółku
b) klasztorze
c) kościele św. Anny
d) katedrze
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) niebieski
b) biały
c) zielony
d) czerwony
Rozwiązanie

Krasiński:
a) złamał zasadę trzech jedności
b) zachował jedność akcji
c) zachował jedność czasu
d) zachował jedność miejsca
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie szpitali
b) tworzenie karczm
c) tworzenie kościołów
d) tworzenie szkół
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bartłomiej
b) Bonifacy
c) Beniamin
d) Błażej
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Żona
b) Mefisto
c) Anioł Stróż
d) Dziewica
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) zniszczenie chrześcijaństwa
b) wejście na salony
c) zdobycie władzy
d) dominację nad rewolucjonistami
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Wolności
b) Poezji
c) Miłości
d) Orcia
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wenecji
b) Rzymie
c) Paryżu
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
b) Wiosny Ludów
c) przewrotu Napoleona
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie


Bianchetti to:
a) przywódca klubu lokajów
b) przodownik Chóru Rzeźników
c) wódz żołnierzy najemnych
d) przodownik Chóru Chłopów
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Boga
b) Poezji
c) Szatana
d) Orcia
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Chopin
b) Mickiewicz
c) Słowacki
d) Norwid
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
b) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
c) występuje apostrofa do Poezji
d) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) zbrodnia i kara
b) oręż i walka
c) miecz i bunt
d) żelazo i krew
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) pięciu części
b) sześciu części
c) czterech części
d) trzech części
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Garderobiany
b) Kucharz
c) Odźwierny
d) Kamerdyner
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Ojca chrzestnego
b) Pankracego
c) Leonarda
d) Bianchettiego
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) rzeźnicy
b) chłopi
c) żołnierze
d) lokaje
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 24 lata
b) 28 lat
c) 22 lata
d) 21 lat
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 22 lata
b) 20 lat
c) 16 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) z głodu
b) raniony przez Pankracego
c) na grużlicę
d) trafiony kulą
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) siłę szlachty
b) wniesienie się ponad podziały`
c) rycerską sławę
d) dumę narodową
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Maria Czartoryska
b) Eliza Branicka
c) Delfina Potocka
d) Joanna Bobrowa
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) honoru
b) godności i tytułów szlacheckich
c) kobiet i dzieci
d) wiary i czci
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa miesiące
b) dwa tygodnie
c) miesiąc
d) trzy dni
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) ateizm
b) podeptanie tradycji
c) sprzeniewierzenie się obyczajom
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) powieść
b) balladę
c) moralitet
d) epos
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) sześć lat
b) osiem lat
c) czternaście lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1855 roku
b) 1856 roku
c) 1863 roku
d) 1844 roku
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) Mefistofelesa, orła, Natury
b) dziewicy, orła, Natury
c) dziewicy, orła, Wolności
d) dziewicy, lwa, Natury
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Podlasiu
b) na Podolu
c) na Litwie
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) francuskiego rzeźnika
b) hiszpańskiego mordercę
c) angielskiego łowcę głów
d) portugalskiego konkwistadora
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) spowiednika
b) przyjaciela Hrabiny
c) przyjaciela męża Hrabiny
d) Ojca Chrzestnego
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) zła aura
b) głód
c) zemsta arystokracji
d) alkohol
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Janek
b) Leonard
c) Michał
d) Jakub
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Rzymie
b) Petersburgu
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) aniołka
b) niewolnika
c) szatanka
d) starca
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) księdzem
b) oficerem
c) poetą
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) rewolucję społeczną
b) walkę o wolność i równość
c) walkę z wiatrakami
d) walkę narodowowyzwoleńczą
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Nowogródku
b) Warszawie
c) Zakopanem
d) Opinogórze
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) nóż i obuch
b) kij i cep
c) sztylet i truciznę
d) kosę i pistolet
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Mefisto
b) Dziewica
c) Natura
d) Orzeł
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 25 lat
b) 45 lat
c) 21 lat
d) 32 lata
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Gastołd”
b) „Agaj – Han”
c) „Irydion”
d) „Przedświt”
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na własnych doświadczeniach
b) na doświadczeniach przyjaciela
c) na biografii Mickiewicza
d) na literackich wzorcach
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) nad wielkim jeziorem
b) na srebrzystym wzgórzu
c) w dolinie
d) w górskim wąwozie
Rozwiązanie

Tagi: