Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bartłomiej
b) Błażej
c) Bonifacy
d) Beniamin
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) osiem lat
b) czternaście lat
c) dziesięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie kościołów
b) tworzenie karczm
c) tworzenie szkół
d) tworzenie szpitali
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Księżniczka
b) Dziewica
c) Nimfa
d) Niewiasta
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Wolności
b) Orcia
c) Poezji
d) Miłości
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Kucharz
b) Kamerdyner
c) Odźwierny
d) Garderobiany
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na literackich wzorcach
b) na biografii Mickiewicza
c) na własnych doświadczeniach
d) na doświadczeniach przyjaciela
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) aniołka
b) starca
c) szatanka
d) niewolnika
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Maria Czartoryska
b) Eliza Branicka
c) Delfina Potocka
d) Joanna Bobrowa
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Rzymie
b) Paryżu
c) Warszawie
d) Petersburgu
Rozwiązanie


Orzeł w utworze symbolizuje:
a) siłę szlachty
b) wniesienie się ponad podziały`
c) dumę narodową
d) rycerską sławę
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) Przechrzci
b) arystokraci
c) chłopi
d) rewolucjoniści
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Agaj – Han”
b) „Irydion”
c) „Przedświt”
d) „Gastołd”
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 18 lat
b) 20 lat
c) 22 lata
d) 16 lat
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 24 lata
b) 21 lat
c) 28 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) nad wielkim jeziorem
b) w górskim wąwozie
c) na srebrzystym wzgórzu
d) w dolinie
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1856 roku
b) 1863 roku
c) 1855 roku
d) 1844 roku
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) szubienicy
b) wiekowego dębu
c) studni
d) płonącego stosu
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Podlasiu
b) na Litwie
c) na Wołyniu
d) na Podolu
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 25 lat
b) 45 lat
c) 32 lata
d) 21 lat
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Krasiński:
a) złamał zasadę trzech jedności
b) zachował jedność akcji
c) zachował jedność czasu
d) zachował jedność miejsca
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) raniony przez Pankracego
b) na grużlicę
c) trafiony kulą
d) z głodu
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Bianchettiego
b) Ojca chrzestnego
c) Leonarda
d) Pankracego
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) bojownikami słusznej sprawy
b) dziećmi Braterstwa
c) piewcami Równości
d) męczennikami Wolności
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) hiszpańskiego mordercę
b) portugalskiego konkwistadora
c) angielskiego łowcę głów
d) francuskiego rzeźnika
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) nóż i obuch
b) sztylet i truciznę
c) kij i cep
d) kosę i pistolet
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Rzeźników
b) wódz żołnierzy najemnych
c) przodownik Chóru Chłopów
d) przywódca klubu lokajów
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) kompozycja zamknięta
b) łączenie stylów
c) połączenie realizmu i fantastyki
d) enigmatyczne zakończenie
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Chopin
b) Słowacki
c) Norwid
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Nowogródku
b) Opinogórze
c) Warszawie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) występuje apostrofa do Poezji
b) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
c) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
d) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) lokaje
b) żołnierze
c) chłopi
d) rzeźnicy
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) honoru
b) godności i tytułów szlacheckich
c) kobiet i dzieci
d) wiary i czci
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) miecz i bunt
b) oręż i walka
c) żelazo i krew
d) zbrodnia i kara
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Orzeł
b) Mefisto
c) Natura
d) Dziewica
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 3 lata
b) 8 lat
c) 25 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) biały
b) niebieski
c) zielony
d) czerwony
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) spowiednika
b) Ojca Chrzestnego
c) przyjaciela męża Hrabiny
d) przyjaciela Hrabiny
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę o wolność i równość
b) rewolucję społeczną
c) walkę z wiatrakami
d) walkę narodowowyzwoleńczą
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) przewrotu Napoleona
b) Wiosny Ludów
c) powstania listopadowego
d) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) poetyckim
b) potępienia
c) balwochwałczym
d) prostoty
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) dwoje dzieci
b) czworo dzieci
c) jedno dziecko
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Jakub
b) Michał
c) Leonard
d) Janek
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) miesiąc
b) trzy dni
c) dwa tygodnie
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) epos
b) moralitet
c) powieść
d) balladę
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) zdobycie władzy
b) wejście na salony
c) zniszczenie chrześcijaństwa
d) dominację nad rewolucjonistami
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) klasztorze
b) katedrze
c) kościele św. Anny
d) wiejskim kościółku
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Orcia
b) Poezji
c) Szatana
d) Boga
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) starego drzewa
b) wzburzonego oceanu
c) lawiny śnieżnej
d) młodej winorośli
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Żona
b) Anioł Stróż
c) Dziewica
d) Mefisto
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) podeptanie tradycji
b) sprzeniewierzenie się obyczajom
c) ateizm
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wiedniu
b) Paryżu
c) Rzymie
d) Wenecji
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) głód
b) zemsta arystokracji
c) alkohol
d) zła aura
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) trudności z interpretacją utworu
b) łatwość w odbiorze tekstu
c) trudnościami adaptacyjne
d) rozbudowanie didaskaliów
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) księdzem
b) urzędnikiem
c) poetą
d) oficerem
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) trzech części
b) sześciu części
c) czterech części
d) pięciu części
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, lwa, Natury
b) dziewicy, orła, Wolności
c) Mefistofelesa, orła, Natury
d) dziewicy, orła, Natury
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: