Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) przewrotu Napoleona
b) powstania listopadowego
c) Wiosny Ludów
d) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) wzburzonego oceanu
b) lawiny śnieżnej
c) starego drzewa
d) młodej winorośli
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 20 lat
b) 16 lat
c) 18 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Nowogródku
b) Opinogórze
c) Warszawie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) wódz żołnierzy najemnych
b) przodownik Chóru Chłopów
c) przodownik Chóru Rzeźników
d) przywódca klubu lokajów
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Eliza Branicka
b) Delfina Potocka
c) Joanna Bobrowa
d) Maria Czartoryska
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Orcia
b) Poezji
c) Szatana
d) Boga
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) pięciu części
b) czterech części
c) sześciu części
d) trzech części
Rozwiązanie

Krasiński:
a) złamał zasadę trzech jedności
b) zachował jedność czasu
c) zachował jedność miejsca
d) zachował jedność akcji
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 25 lat
b) 10 lat
c) 3 lata
d) 8 lat
Rozwiązanie


We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Dziewica
b) Nimfa
c) Księżniczka
d) Niewiasta
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 21 lat
b) 25 lat
c) 32 lata
d) 45 lat
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) zniszczenie chrześcijaństwa
b) dominację nad rewolucjonistami
c) wejście na salony
d) zdobycie władzy
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) zła aura
b) głód
c) alkohol
d) zemsta arystokracji
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) zielony
b) niebieski
c) biały
d) czerwony
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) chłopi
b) lokaje
c) rzeźnicy
d) żołnierze
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) wiekowego dębu
b) studni
c) płonącego stosu
d) szubienicy
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) poetą
b) księdzem
c) urzędnikiem
d) oficerem
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) klasztorze
b) kościele św. Anny
c) wiejskim kościółku
d) katedrze
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Leonard
b) Michał
c) Jakub
d) Janek
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Malarz nakreślił Orcia jako:
a) starca
b) aniołka
c) szatanka
d) niewolnika
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Litwie
b) na Podolu
c) na Podlasiu
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) wniesienie się ponad podziały`
b) rycerską sławę
c) dumę narodową
d) siłę szlachty
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1855 roku
b) 1863 roku
c) 1856 roku
d) 1844 roku
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Ojca chrzestnego
b) Leonarda
c) Pankracego
d) Bianchettiego
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wiedniu
b) Paryżu
c) Wenecji
d) Rzymie
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) angielskiego łowcę głów
b) portugalskiego konkwistadora
c) hiszpańskiego mordercę
d) francuskiego rzeźnika
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela męża Hrabiny
b) przyjaciela Hrabiny
c) spowiednika
d) Ojca Chrzestnego
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 24 lata
b) 22 lata
c) 21 lat
d) 28 lat
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) dwoje dzieci
b) czworo dzieci
c) jedno dziecko
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) epos
b) powieść
c) balladę
d) moralitet
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) na srebrzystym wzgórzu
b) w dolinie
c) w górskim wąwozie
d) nad wielkim jeziorem
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Wolności
b) Poezji
c) Orcia
d) Miłości
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa miesiące
b) dwa tygodnie
c) trzy dni
d) miesiąc
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) oręż i walka
b) żelazo i krew
c) zbrodnia i kara
d) miecz i bunt
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Odźwierny
b) Kucharz
c) Garderobiany
d) Kamerdyner
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Żona
b) Anioł Stróż
c) Mefisto
d) Dziewica
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Warszawie
b) Rzymie
c) Paryżu
d) Petersburgu
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) kosę i pistolet
b) sztylet i truciznę
c) nóż i obuch
d) kij i cep
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) rozbudowanie didaskaliów
b) łatwość w odbiorze tekstu
c) trudnościami adaptacyjne
d) trudności z interpretacją utworu
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) dziećmi Braterstwa
b) męczennikami Wolności
c) piewcami Równości
d) bojownikami słusznej sprawy
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) rewolucjoniści
b) Przechrzci
c) arystokraci
d) chłopi
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) czternaście lat
b) dziesięć lat
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) połączenie realizmu i fantastyki
b) kompozycja zamknięta
c) enigmatyczne zakończenie
d) łączenie stylów
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bartłomiej
b) Beniamin
c) Bonifacy
d) Błażej
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
b) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
c) występuje apostrofa do Poezji
d) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) kobiet i dzieci
b) honoru
c) wiary i czci
d) godności i tytułów szlacheckich
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) trafiony kulą
b) na grużlicę
c) z głodu
d) raniony przez Pankracego
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) rewolucję społeczną
b) walkę z wiatrakami
c) walkę narodowowyzwoleńczą
d) walkę o wolność i równość
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na doświadczeniach przyjaciela
b) na własnych doświadczeniach
c) na biografii Mickiewicza
d) na literackich wzorcach
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Natura
b) Mefisto
c) Orzeł
d) Dziewica
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Mickiewicz
b) Chopin
c) Słowacki
d) Norwid
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) poetyckim
b) prostoty
c) balwochwałczym
d) potępienia
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Natury
b) dziewicy, lwa, Natury
c) Mefistofelesa, orła, Natury
d) dziewicy, orła, Wolności
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Przedświt”
b) „Agaj – Han”
c) „Irydion”
d) „Gastołd”
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie szkół
b) tworzenie szpitali
c) tworzenie kościołów
d) tworzenie karczm
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) ateizm
b) sprzeniewierzenie się obyczajom
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) podeptanie tradycji
Rozwiązanie

Tagi: