strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/nk/ ----------------
 Nie-Boska komedia
      Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) w dolinie
b) nad wielkim jeziorem
c) w górskim wąwozie
d) na srebrzystym wzgórzu
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) trzech części
b) czterech części
c) sześciu części
d) pięciu części
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) balwochwałczym
b) prostoty
c) potępienia
d) poetyckim
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) trafiony kulą
b) na grużlicę
c) raniony przez Pankracego
d) z głodu
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 22 lata
b) 24 lata
c) 21 lat
d) 28 lat
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Poezji
b) Boga
c) Orcia
d) Szatana
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Odźwierny
b) Kamerdyner
c) Garderobiany
d) Kucharz
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) wódz żołnierzy najemnych
b) przodownik Chóru Chłopów
c) przywódca klubu lokajów
d) przodownik Chóru Rzeźników
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Beniamin
b) Bonifacy
c) Bartłomiej
d) Błażej
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) dumę narodową
b) siłę szlachty
c) rycerską sławę
d) wniesienie się ponad podziały`
Rozwiązanie


Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) powstania listopadowego
b) Wiosny Ludów
c) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
d) przewrotu Napoleona
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
b) występuje apostrofa do Poezji
c) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
d) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Żona
b) Mefisto
c) Dziewica
d) Anioł Stróż
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) trzy dni
b) miesiąc
c) dwa tygodnie
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Warszawie
b) Opinogórze
c) Zakopanem
d) Nowogródku
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) czworo dzieci
b) sześcioro dzieci
c) dwoje dzieci
d) jedno dziecko
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wiedniu
b) Wenecji
c) Paryżu
d) Rzymie
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Przedświt”
b) „Gastołd”
c) „Irydion”
d) „Agaj – Han”
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) trudności z interpretacją utworu
b) łatwość w odbiorze tekstu
c) rozbudowanie didaskaliów
d) trudnościami adaptacyjne
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) ateizm
b) podeptanie tradycji
c) sprzeniewierzenie się obyczajom
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Nimfa
b) Dziewica
c) Niewiasta
d) Księżniczka
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) starego drzewa
b) wzburzonego oceanu
c) lawiny śnieżnej
d) młodej winorośli
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) lokaje
b) rzeźnicy
c) chłopi
d) żołnierze
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Podolu
b) na Podlasiu
c) na Wołyniu
d) na Litwie
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 8 lat
b) 3 lata
c) 25 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1856 roku
b) 1855 roku
c) 1844 roku
d) 1863 roku
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Michał
b) Leonard
c) Janek
d) Jakub
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) dominację nad rewolucjonistami
b) wejście na salony
c) zdobycie władzy
d) zniszczenie chrześcijaństwa
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność akcji
b) zachował jedność czasu
c) zachował jedność miejsca
d) złamał zasadę trzech jedności
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) portugalskiego konkwistadora
b) hiszpańskiego mordercę
c) angielskiego łowcę głów
d) francuskiego rzeźnika
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) Ojca Chrzestnego
b) spowiednika
c) przyjaciela męża Hrabiny
d) przyjaciela Hrabiny
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Leonarda
b) Pankracego
c) Bianchettiego
d) Ojca chrzestnego
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) zła aura
b) głód
c) alkohol
d) zemsta arystokracji
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) poetą
b) księdzem
c) oficerem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) chłopi
b) Przechrzci
c) rewolucjoniści
d) arystokraci
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 25 lat
b) 32 lata
c) 45 lat
d) 21 lat
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) sztylet i truciznę
b) nóż i obuch
c) kij i cep
d) kosę i pistolet
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) niebieski
b) zielony
c) czerwony
d) biały
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) aniołka
b) szatanka
c) starca
d) niewolnika
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) epos
b) balladę
c) moralitet
d) powieść
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) wiary i czci
b) godności i tytułów szlacheckich
c) honoru
d) kobiet i dzieci
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę o wolność i równość
b) walkę narodowowyzwoleńczą
c) rewolucję społeczną
d) walkę z wiatrakami
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie kościołów
b) tworzenie szkół
c) tworzenie szpitali
d) tworzenie karczm
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) bojownikami słusznej sprawy
b) dziećmi Braterstwa
c) piewcami Równości
d) męczennikami Wolności
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) studni
b) szubienicy
c) wiekowego dębu
d) płonącego stosu
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Poezji
b) Wolności
c) Orcia
d) Miłości
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Warszawie
b) Rzymie
c) Paryżu
d) Petersburgu
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Delfina Potocka
b) Eliza Branicka
c) Maria Czartoryska
d) Joanna Bobrowa
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Natura
b) Dziewica
c) Mefisto
d) Orzeł
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Mickiewicz
b) Norwid
c) Chopin
d) Słowacki
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 22 lata
b) 16 lat
c) 18 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) kompozycja zamknięta
b) łączenie stylów
c) enigmatyczne zakończenie
d) połączenie realizmu i fantastyki
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) katedrze
b) kościele św. Anny
c) wiejskim kościółku
d) klasztorze
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) miecz i bunt
b) zbrodnia i kara
c) żelazo i krew
d) oręż i walka
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na biografii Mickiewicza
b) na doświadczeniach przyjaciela
c) na literackich wzorcach
d) na własnych doświadczeniach
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, lwa, Natury
b) dziewicy, orła, Natury
c) Mefistofelesa, orła, Natury
d) dziewicy, orła, Wolności
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) sześć lat
b) dziesięć lat
c) osiem lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: