Nie-Boska komedia | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Nie-Boska komedia

Czas i miejsce akcji „Nie – Boskiej komedii”

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Ewa Petniak

Czas i miejsce akcji nie są sprecyzowane. Wydarzenia nie rozgrywają się ani na określonym terenie, ani w konkretnym czasie historycznym. Autentyczne są tylko Okopy Świętej Trójcy na Podolu, gdzie niegdyś bronili się konfederaci barscy. W dramacie czas to przestrzeń kilkudziesięciu lat: Pan Młody bierze ślub, rodzi się mały Orcio, umiera Maria, Orcio jest dzieckiem, dojrzewa, w Części II ma początkowo dziesięć lat (wizyta na cmentarzu) , a potem około piętnastu (wizyta lekarska).

Okopy Świętej Trójcy na Podolu – aktualnie to miejscowość leżąca w zachodniej Ukrainie. Zamek Świętej Trójcy wzniósł przeciw Turkom Jan III Sobieski. Mury warowni oglądał Zygmunt Krasiński będąc dzieckiem. W marcu 1769 roku bronili się tam konfederaci barscy dowodzeni przez Kazimierza Pułaskiego. Ówczesna szlachta zawiązała związek zbrojny przeciwko królowi Stanisławowo Augustowi Poniatowskiemu prowadzącemu uległą politykę wobec Rosji (Katarzyna II była wtedy cesarzową Rosji). Konfederaci w akcie zaprzysiężenia deklarowali się bronić wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej. Umieszczenie przez autora „Nie – Boskiej komedii” akcji utworu w Okopach Świętej Trójcy ma się kojarzyć z obroną chrześcijaństwa i arystokratycznych ideałów, ale symbolizuje jednocześnie obskurantyzm – ciasnotę umysłową, zacofanie, nieumiejętność zaakceptowania konieczności rozwoju, postępu i zmian.


Pozostałe miejsca są fikcyjne i tworzą raczej przestrzeń wyobrażeniową. Akcja początkowo rozgrywa się w wiejskim kościółku, gdzie młoda para bierze ślub, następnie w komnatach zamkowych hrabiego Henryka, w lochach tegoż zamku, w szpitalu dla obłąkanych, na cmentarzu. Z Przechrztą spaceruje Mąż przez obóz rewolucjonistów usytuowany gdzieś na rozległych, dzikich terytoriach okolonych lasami. Odbywa fantastyczny lot za Dziewicą ponad rozległą, górzystą okolicą – wówczas akcja „toczy się” w podniebnej przestrzeni.

W utworze znajdują się nawiązania do faktów historycznych, takich jak Wielka Rewolucja Francuska (1789-1799) czy powstanie listopadowe (1830), ale bezpośrednio autor o nich nie mówi. Wspomniane aluzje mają ukazywać obraz ówczesnej rzeczywistości, w której został zachwiany ład moralny, a konflikty społeczne nasiliły się i wyolbrzymiły. Poeta prezentując wizję świata zagrożonego upadkiem, wyraża także swoje obawy o przyszłość.

On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Szybki test:

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) sześć lat
b) czternaście lat
c) dziesięć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) katedrze
b) klasztorze
c) wiejskim kościółku
d) kościele św. Anny
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Podolu
b) na Litwie
c) na Podlasiu
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Nie – Boska komedia” – streszczenie szczegółowe
Geneza „Nie – Boskiej komedii” Krasińskiego
Czas i miejsce akcji „Nie – Boskiej komedii”
Streszczenie „Nie – Boskiej komedii” w pigułce
Charakterystyka Hrabiego Henryka
„Nie – Boska komedia” jako dramat romantyczny
Interpretacja motta „Nie – Boskiej komedii”
Biografia Zygmunta Krasińskiego - „poety ruin”
Znaczenie tytułu „Nie – Boska komedia” – związki z Dantem
„Nie – Boska komedia” jako dramat społeczny - „Dwa orły z nas – ale gniazdo twoje strzaskane piorunem” – polemika Pankracego i Hrabiego Henryka
Motyw poezji i poety w „Nie – Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie – Boskiej komedii” Krasińskiego
Kompozycja „Nie – Boskiej komedii”
Charakterystyka Pankracego
Stylistyka i artyzm „Nie – Boskiej komedii”
Dramatyzm głównych bohaterów „Nie – Boskiej komedii” Krasińskiego
Prozaiczna żona czy poetycka kochanka? – motyw miłości, rodziny i małżeńskiego szczęścia w „Nie – Boskiej komedii”
Tło historyczne „Nie – Boskiej komedii”
Realizm i fantastyka w „Nie – Boskiej komedii”
Motywy literackie w „Nie – Boskiej komedii”
Motyw szaleństwa w „Nie – Boskiej komedii”
„Świat rozbitych form” – tragizm i etyka w „Nie – Boskiej komedii”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Nie – Boskiej komedii”
„Nie – Boska komedia” jako dramat metafizyczny
Twórczość Zygmunta Krasińskiego
Charakterystyka arystokratów w „Nie – Boskiej komedia”
Charakterystyka rewolucjonistów w „Nie – Boskiej komedii”
Plan wydarzeń „Nie-Boskiej komedii”
Krasiński o „Nie – Boskiej komedii”
Funkcje symboli religijnych w dziełach romantycznych twórców
Delfina Potocka – muza i kochanka Zygmunta Krasińskiego
Realizacje sceniczne „Nie – Boskiej komedii” i uwagi krytyków
Sądy współczesnych poecie o „Nie – Boskiej komedii” (XIX wiek)
Uwagi i recenzje o „Nie – Boskiej komedii” w publikacjach XX – wiecznych
Najważniejsze cytaty z „Nie – Boskiej komedii”
Bibliografia

Tagi: